دوره و شماره: دوره 23، شماره 92، اسفند 1393، صفحه 1-164 

مقاله علمی - پژوهشی

1. بررسی و نقد تقریرهای برهان حرکت

صفحه 9-22

علی ربانی گلپایگانی؛ علیرضا امامی میبدی


3. حدیث دوازده جانشین

صفحه 49-75

غلامحسین زینعلی


5. روش شناسی کلامی شیخ صدوق

صفحه 99-126

عبدالرحیم سلیمانی بهبهانی؛ محمد مهدی عارفی


6. ساختار کلام شیعی

صفحه 127-144

محمد صفر جبرئیلی