نویسنده = علی الله بداشتی
تعداد مقالات: 1
1. کارکردهای وحی در تکامل اخلاقی انسان

دوره 28، شماره 110، تابستان 1398، صفحه 77-95

علی الله بداشتی؛ مصطفی زارعی