نویسنده = رضا برنجکار
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل مسألۀ شر در اندیشه استاد مصباح

دوره 28، شماره 109، بهار 1398، صفحه 35-58

رضا برنجکار؛ هادی وکیلی؛ علیرضا بهرامی


2. مقایسه دیدگاه علامه مجلسی و فیض کاشانی در آموزه اختیار

دوره 26، شماره 102، تابستان 1396، صفحه 61-75

رضا برنجکار؛ ابراهیم توکلی مقدم


3. تحلیل و تبیین آموزه بدا از دیدگاه فیض کاشانی

دوره 25، شماره 98، تابستان 1395، صفحه 51-68

رضا برنجکار؛ اصغر غلامی


4. صحیفة جامعه و علم امام

دوره 21، شماره 83، پاییز 1391، صفحه 131-147

محمدتقی شاکر؛ رضا برنجکار