کلیدواژه‌ها = اصول فقه
تعداد مقالات: 2
1. بررسی مسأله اصولی احوال الفاظ و ارتباط آن با هرمنوتیک

دوره 26، شماره 103، پاییز 1396، صفحه 101-127

عبدالحسین خسروپناه؛ مهدی نجفی مقدم


2. نقد مبانی هرمنوتیکی شلایرماخر

دوره 21، شماره 83، پاییز 1391، صفحه 29-59

ابوالفضل ساجدی؛ محمد حسین مختاری؛ سید محمود مرتضوی شاهرودی