کلیدواژه‌ها = زبان دین
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی الهیات سلبی در حوزه هستی‌شناسی صفات الهی دراندیشه‌ ابن میمون یهودی

دوره 27، شماره 107، پاییز 1397، صفحه 31-47

محمد علی اسماعیلی؛ رحمان عشریه؛ مهدی داوری دولت آبادی


2. تحلیل و بررسی دیدگاه‌ها در باره زبان دین

دوره 25، شماره 100، زمستان 1395، صفحه 93-117

سید جابر موسوی راد


3. بررسی نظریه تمثیل در زبان دین از منظر علامه طباطبایی و توماس آکوئیناس

دوره 22، شماره 88، زمستان 1392، صفحه 95-107

محمد محمد رضایی؛ مریم شریف پور؛ سید علی علم الهدی؛ ناصر محمدی


4. معناشناسی گزاره‏های دینی

دوره 21، شماره 83، پاییز 1391، صفحه 9-24

عبدالحسین خسروپناه