کلیدواژه‌ها = حسن و قبح
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی معناشناسی حسن و قبح در اندیشه محقق خراسانی با محوریت نقدهای شهید صدر

دوره 26، شماره 102، تابستان 1396، صفحه 23-38

رحمان عشریه؛ حسن رضائی هفتادر؛ محمد علی اسماعیلی


2. بررسی حسن و قبح در اندیشه شهید صدر

دوره 24، شماره 95، پاییز 1394، صفحه 31-58

محمد علی اسماعیلی