نویسنده = علی فرهمند پویا
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی برهان صدیقین در آراء فیض کاشانی و مدرس زنوزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 شهریور 1399

علی فرهمند پویا؛ مهدی نجفی افرا


2. بررسی تطبیقی برهان صدیقین در آراء فیض کاشانی و مدرس زنوزی

دوره 28، شماره 111، پاییز 1398، صفحه 41-55

مهدی نجفی افرا؛ علی فرهمند پویا