روش شناسی کلامی عبد الرزاق لاهیجی

نوع مقاله: مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری

2 استاد حوزه

چکیده

عبدالرزاق لاهیجی از چهره‌های فلسفی- ‌کلامی مشهور شیعه است. استدلال‌های عقلی، منطقی و فلسفی، به آثار کلامی وی استحکام ویژه‌ای داده است، چنان‌که بهره‌گیری مناسب از نقل وحیانی، به ویژه در مسائلی که صبغه نقلی آنها غالب است، موجب جامعیت روش کلامی ایشان گردیده است. به دلیل جامعیت علمی در زمینه معقول و منقول، کلام، فلسفه و عرفان، توانسته است در مسائل اختلافی به درستی داوری کند و احیانا از دامنه اختلافات بکاهد و سوء فهم‌ها را برطرف نموده، نادرستی برخی اتهامات را که به فلاسفه یا دیگران وارد شده است، اثبات کند. در مجموع، روش و نگرش او در مباحث کلامی، در توسعه و تعمیق کلام امامیه نقش بسزایی داشته است.

کلیدواژه‌ها