کلیدواژه‌ها = روح
واکاوی خاستگاه پدیده‌های فراروان‌شناختی و پیامدهای اعتقادی آن

دوره 30، شماره 120، اسفند 1400، صفحه 69-91

مصطفی عزیزی علویجه


تبیین رابطة روح و بدن با تکیه بر نظریة سیستم‏ها و تجربه‏های نزدیک مرگ

دوره 22، شماره 85، خرداد 1392، صفحه 129-147

محمد باقر کجباف؛ علی نقی قاسمیان نژاد؛ کمیل فرحناکیان