کلیدواژه‌ها = قوه عاقله
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی معناشناسی حسن و قبح در اندیشه محقق خراسانی با محوریت نقدهای شهید صدر

دوره 26، شماره 102، تابستان 1396، صفحه 23-38

رحمان عشریه؛ حسن رضائی هفتادر؛ محمد علی اسماعیلی