نویسنده = امامی‎نیا محمدرضا
روش‎شناسی کلامی شهید ثانی

دوره 27، شماره 105، خرداد 1397، صفحه 151-174

مهدی انصاری؛ امامی‎نیا محمدرضا