روش‎شناسی کلامی شهید ثانی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد حوزه/ استادیار

چکیده

چکیده
شهید ثانی یکی از فقهای برجسته شیعه است. وی علاوه بر علم فقه، در علم کلام نیز صاحب‎نظر است. اهتمام ویژه شهید ثانی به مباحث روش‎شناسی علم کلام از ویژگی‎های بارز ایشان در عصر خود است. وی در مباحث کلامی از روش تلفیقی عقلی، نقلی و فطری استفاده کرده است. معرفت فطری در نظر شهید ثانی جایگاه ویژه‎ای دارد. وی معتقد به استقلال عقل در معارف اعتقادی بنیادین است، هرچند نقش معرفت‎های نقلی نیز در روش‎شناسی او برجسته است. شهید ثانی از مخالفان حجیت خبر واحد در مسایل اعتقادی بوده و در تعارض دلیل عقلی و دلیل معتبر نقلی به تأویل قایل است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theological Methodology of Shahid Thani

چکیده [English]

Shahid Thani is a great Shia jurist. In addition to jurisprudence, he Is a major figure in theology. He cared extensively to the matter of methodology of theology and it is his distinguished characteristics in this era. he used combined method of rationality, revealed knowlege and inborn reasoning in his theological discussion. Inborn knowledge has a particular status in Shahid Thani view. He believed in independence of reason in fundamental theological beliefs, though the role of revealed knowledge in this methodology is significant. He disagreed with authority of unique tradition in theological affairs, interpreting revealed scriptures when contradict with rational reasoning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shahid Thani
  • theological method
  • innate method
  • rational method
  • revealed method