راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیه و تنظیم مقالات

 الف) شرایط عمومی

1. مقالات ارسالی باید از صبغه تحقیقی – تحلیلی، ساختار منطقی و انسجام محتوایی برخوردار بوده، مستند و مستدل، و با قلمی روان و رسا به زبان فارسی نگارش یافته باشد.

2. مقالات ارسالی باید بر اساس شیوه‌نامه حاضر، و به‌صورت تایپ‌شده با لوتوس14 در محیط Wordاز طریق (http://www.kalamislami.ir) به دفتر فصلنامه ارسال گردد.

3. حجم مقالات حداکثر در 25 صفحه (300 کلمه‌ای) تنظیم شود. از ارسال مقالات دنباله‌دار اجتناب گردد.

4. مشخصات کامل نویسنده شامل: نام، نام خانوادگی، مرتبه علمی/ تحصیلات، نشانی کامل پستی و نیز رایانامه به همراه شماره تماس، همراه مقاله ارسال گردد.

5. مقالات ارسالی نباید در مجلات دیگر به چاپ رسیده باشد.

ب) نحوه تنظیم مقالات

1. چکیده: چکیده فارسی مقاله حداکثر 150ـ170 کلمه تنظیم گردد. چکیده باید به‌اختصار شامل: بیان مسئله، هدف پژوهش، روش و چگونگی پژوهش و یافته‌های مهم پژوهش باشد. در چکیده از طرح فهرست مباحث یا مرور بر آن‌ها، ذکر ادله، ارجاع به مأخذ و بیان شعاری خودداری گردد.

تذکر: چکیده و کلید واژه لاتین اگر آماده ندارید می توانید متن فارسی را به تکرار وارد کنید.

2. کلیدواژه‌ها: شامل حداکثر 7 واژه کلیدی، مرتبط با محتوا، که ایفاکننده نقش نمایه موضوعی مقاله باشد.

3. مقدّمه: در مقدّمه مقاله، تعریف مسئله، پیشینه پژوهش، ضرورت و اهمیت پژوهش، جنبه نوآوری، سؤالات اصلی و فرعی، تصویر اجمالی ساختار کلی مقاله بر اساس سؤالات اصلی و فرعی مطرح و مفاهیم و اصطلاحات اساسی مقاله تعریف گردد.

4. بدنه اصلی: در سامان‌دهی بدنه اصلی مقاله، رعایت یکی از شرایط ذیل لازم است: الف) ارائه نظریه و یافته علمی جدید؛ ب) ارائه تقریر و تبیین جدید از یک نظریه؛ ج) ارائه استدلال جدید برای یک نظریه؛ د) ارائه نقد جامع و علمی از یک نظریه.

5. نتیجه‌گیری: نتیجه مقاله بیانگر یافته‌های تفصیلی تحقیق است که به‌صورت گزاره‌های خبری موجز بیان می‌گردد و پاسخ اجمالی به سؤالات اصلی و فرعی مقاله داده می‌شود، و باید از ذکر بیان مسئله، جمع‌بندی، مباحث مقدماتی، بیان ساختار مباحث، ادله، مستندات، ذکر مثال یا مطالب استطرادی در این قسمت خودداری شود.

6. ارجاعات: باید به‌صورت درون‌متنی بیاید: نام نویسنده، سال نشر،شماره جلد، شماره صفحه. به‌عنوان نمونه: (سبحانی، 1364، 2: 37).

7. فهرست منابع: اطلاعات کتاب‌شناختی کامل منابع و مأخذ تحقیق در انتهای مقاله بر اساس شیوه ذیل آورده می‌شود:

کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام کوچک، سال نشر، نام کتاب (بلد و ایتالیک)، مترجم / محقق، محل نشر، ناشر.

مجله: نام خانوادگی و نام نویسنده، سال نشر، نام مقاله، نام نشریه، شماره نشریه، تاریخ نشر، صفحات ابتدا و انتهای مقاله.

یادآوری:

1) مطالب مقالات مبین آراء نویسندگان آن‌هاست و مسئولیت آن‌ها نیز بر عهده ایشان است.

2) حق رد و یا قبول و نیز تلخیص و ویرایش مطالب برای فصلنامه محفوظ است.

3) مقالات دریافتی در صورت تأیید و یا عدم‌تأیید، بازگردانده نمی‌شود.

4) استفاده از مقالات با ذکر منبع بلامانع است.