روش شناسی کلامی آقاجمال خوانساری

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه سطح چهار

چکیده

جمال‌الدّین محمد بن حسین (متوفای 1125) معروف به «آقاجمال» از نام‌آوران علوم عقلى و نقلى در سده دوازدهم هجرى و دارای تألیفات فراوانی در این دو حوزه است. وی از شاگردان پدرش آقاحسین (١٠١٦- ١٠٩٨) و مجلسی اول (١٠٠٣- ١٠٧٠) است. آقاجمال با اینکه از ملاصدرا متأخر است ولی از مبانی حکمت متعالیه، در مباحث کلامی استفاده نکرده است. مباحث کلامی او مبتنی بر فلسفه مشاء بوده و با توجه به تسلط ایشان بر علوم عقلی و نقلی، از این دانش‎ها در علم کلام استفاده کرده است. استدلالات کلامی وی در مباحثی که بهره‎گیری از نقل مستلزم دور است عقلی محض، و در مباحثی که چنین نباشد، عقلی - نقلی است. ایشان از روش عقلی برای تأویل و توجیه آیات و روایات اعتقادی بهره فراوان برده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theological methodology of Agha Jamal Khansari

نویسنده [English]

  • Seyed Morteza Mousavi
دانش پژوه سطح چهار
چکیده [English]

Jamal al-Din Muhammad ibn Husayn (d. 1125) known as "Agha Jamal" is one of the authors of intellectual and narrative sciences in the twelfth century AH and has written many works on these two branches of knowledge. He is one of the students of his father Agha Hossein (1-4) and Majlisi I (1-4). Although Agha Jamal is later than Mulla Sadra, he has not used the principles of transcendent wisdom in theological discussions. His theological discussions are based on Peripatetic philosophy and due to his mastery of intellectual and narrative sciences, he has used these sciences in theology. His theological arguments are purely rational in matters that require the use of narration, and in matters that are not, they are rational-narrative. He has used the rational method to interpret and justify verses and hadiths.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agha Jamal Khansari
  • Theological methodology
  • Philosophical rational method
  • Narrative method
  • Interpretation