تحلیل و بررسی مبانی نفس شناختی توسل و طلب شفاعت

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و مدرس گروه کلام جامعه المصطفی

2 مدیر گروه فلسفه و کلام دانشگاه قم

چکیده

حکمای حکمت متعالیه معتقدند «توسل» و «شفاعت» با تکیه بر مبانی نفس شناختی قابل اثبات است. از نگاه حکمت متعالیه، اولیای الهی دارای نفوس مجردی هستند که به ‌سبب بندگی خالص و عنایت‌های خاص خداوند متعال به مرتبه بالایی از تکامل رسیده‌، و پس ‌از مرگ ظاهری به‌ طور تمام ‌و کمال باقی می‌مانند. ازاین ‌رو نفوس اولیای الهی می‌توانند در حیات و ممات، واسطه‌گری کنند. این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی، مبانی نفس شناختی توسل و شفاعت را اصطیاد، تحلیل و تثبیت کرده و ارتباط این مبانی با بحث توسل و شفاعت را روشن ساخته است. اثبات تجرد نفس، بقاء و تاثیر نفس، ارتقاء و تکامل نفس ناطقه و ولایت تکوینی انسان کامل، از جمله مبانی نفس شناختی توسل و طلب شفاعت‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the psychological foundations of recourse and intercession

نویسندگان [English]

  • Sina Alavitabar 1
  • Habiballah Daneshshahraki 2
1 S
2 S
چکیده [English]

The scholars of transcendent wisdom believe that the two teachings of "recourse" and "intercession" can be proved by relying on psychological foundations. From the point of view of transcendent wisdom, the divine saints have single souls who, due to pure servitude and special care of the Almighty God, have reached a high level of evolution, and remain complete after perfection. Hence, the people of the saints can mediate in life and death. This article, in a descriptive-analytical way, has studied, analyzed and established the psychological foundations of recourse and intercession, and has clarified the connection between these principles and recourse and intercession. The abstraction of the soul, the survival and influence of the soul, the promotion and development of the rational soul and the developmental guardianship of the perfect human being are among the psychological foundations of recourse and seeking intercession

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principles of recourse
  • Principles of Intercession
  • Transcendent Wisdom
  • Principles of Psychology