روش شناسی کلامی ملا رجبعلی تبریزی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش پژوه سطح چهار

2 استادیار

چکیده

ملا رجبعلی تبریزی، حکیم و متکلم برجسته شیعی قرن یازدهم هجری قمری است که در مدرسه شیخ لطف الله اصفهان به تدریس علوم عقلی اشتغال داشت. روش کلامی او عقلی فلسفی است، ولی در مباحث فلسفی و کلامی از آیات و روایات نیز بسیار بهره برده است. در این نوشتار با رجوع به آثار فلسفی و کلامی وی، جایگاه عقل و نقل را در روش کلامی ایشان بررسی می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theological methodology of Mullah Rajabali Tabrizi

نویسندگان [English]

 • mohmmad zahedi 1
 • abdorrahim soleimani behbahani 2
1 دانش پژوه سطح چهار
2 استادیار
چکیده [English]

Muhazzab Al-Din Basri was one of the well-known thinkers of Imami theology in the 11th century AH and has left several works in the field of doctrinal and theological issues. He has used a non-philosophical rational method in explaining and strengthening doctrinal issues. His use of the different functions of intellect in post-revelatory beliefs, and the belief in the necessity of interpreting God's narrated attributes, indicate his rational method, and the lack of use of specific philosophical concepts and issues and the critique of some philosophers' opinions confirm his non-philosophical rational method. The orientation of studies, his special method of compilation and his mastery of the beliefs of other Islamic sects, along with his exclusive style of organizing and presenting topics, has given a unique look to his theological works.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Muhazzab Al-Din Basri
 • Theological Methodology
 • Non-Philosophical rational method
 • Hermeneuticism
 • Functions of Intellect
 1. قرآن کریم.
 2. نهج البلاغة (صبحی ‏صالح)، قم‏، هجرت.
 3. آشتیانی، سید جلال الدین، (1363)، منتخباتی از آثار حکمای الهی ایران، دوم، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
 4. آقا بزرگ تهرانی، محمد محسن، (1403)، الذریعه الی تصانیف الشیعه، بیروت، دارالاضواء.
 5. امین، سید محسن، (1406)، اعیان الشیعه، بیروت، دار التعارف للمطبوعات.
 6. تبریزی، ملا رجبعلی، (1386)، الاصل الاصیل، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
 7. ___________، رساله خطی به شماره 15943-15، رساله در اشتراک لفظی وجود، تهران، کتابخانه ملی.
 8. خزاز رازى، على بن محمد، (1401)، کفایة الأثر فی النصّ على الأئمة الإثنی عشر، قم، بیدار.
 9. سبحانی، جعفر، (1384)، معجم طبقات المتکلمین، قم، مؤسسه امام صادق%.
 10. شیخ صدوق، محمد بن على، (1398)، التوحید‏، قم، جامعه مدرسین‏.
 11. صدر الدین شیرازى، محمد بن ابراهیم‏، (1383)، شرح أصول الکافی، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگى.
 12. طباطبایی، سید محمد حسین، (1424)، نهایة الحکمة، چاپ 18، قم، مؤسسه نشر اسلامی.
 13. طبرسى، احمد بن على‏، (1403)، الإحتجاج على أهل اللجاج، مشهد، نشر مرتضى‏.
 14. فیض کاشانى، محمد محسن، (1406)، الوافی، اصفهان، کتابخانه امام أمیرالمؤمنین علی%.
 15. قزوینی، عبدالنبی، (1407)، تتمیم أمل الآمل، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی).
 16. کلینى، محمد بن یعقوب‏، (1407)، الکافی، چاپ 4، تهران، دار الکتب الإسلامیة.
 17. مجلسى، محمد باقر، (1403)، بحار الأنوار، چاپ 2، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
 18. ___________، (1404)، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول$، چاپ 2، تهران، دار الکتب الإسلامیة.
 19. مجلسى، محمد تقى، (1406)، روضة المتقین فی شرح من لا یحضره الفقیه، چاپ 2، قم، مؤسسه فرهنگى اسلامى کوشانبور.
 20. مطهری، مرتضی، (1388)، کلیات علوم اسلامی، قم، صدرا.
 21. معلمی، حسن، (1383)، معرفت شناسی، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی.
 22. موسوی بجنوردی، محمدکاظم، (1373)، دائرة المعارف بزرگ اسلامی، جلد6، تهران، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی.
 23. میرداماد، محمد باقر بن محمد، (1311)، الرواشح السماویه فی شرح الأحادیث الإمامیه، قم، دار الخلافة.
 24. میبدى، حسین بن معین الدین، (1411)، دیوان أمیر المؤمنین%، قم، دار نداء الإسلام.
 25. مهدوی، سید مصلح الدین، (1386)، اعلام اصفهان، اصفهان، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان.
 26. هاشمى خویى، میرزا حبیب الله، (1400)، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغة، چاپ 4، مشهد، مکتبة الإسلامیة.