کلیدواژه‌ها = توحید صفاتی
توحید صفاتی

دوره 21، شماره 84، اسفند 1391، صفحه 7-24

جعفر سبحانی


وهابیت، آیین تشبیه و تجسیم

دوره 21، شماره 82، شهریور 1391، صفحه 101-120

سید مهدی علیزاده موسوی