نویسنده = سید مرتضی حسینی کاشانی
روش شناسی کلامی احمد بن زین العابدین علوی

دوره 30، شماره 120، اسفند 1400، صفحه 107-125

سید مرتضی حسینی کاشانی؛ علی الله بداشتی


بررسی و تحلیل پاسخ میرداماد به شبهه ارادی بودن اراده

دوره 28، شماره 110، تیر 1398، صفحه 25-52

محمد صفر جبرئیلی؛ سید مرتضی حسینی کاشانی