روش شناسی کلامی احمد بن زین العابدین علوی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه امام صادق(ع)

2 عضصو هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده

سید احمد بن زین العابدین علوی از عالمان قرن یازدهم، علاوه بر نسبت نسبی و سببی با حکیم میرداماد، از جمله شاگردان مهم ایشان و شیخ بهایی به شمار می‌آید. تسلط ایشان به مبانی فلسفی و کلامی از یک سو، و قلم روان و شیوا از سوی دیگر، سبب توانایی ایشان در شرح آثار فلسفی و نگارش تألیفات مستقل کلامی شده است. شرح ایشان بر آثار حکیم میرداماد که به توصیه ایشان انجام گرفته، تألیف کتاب «لطائف غیبیه» و نقد عقاید مسیحیت در دو اثر متفاوت، از مهم‌ترین آثار ایشان است. روش ایشان در تألیفات، استفاده حداکثری از عقل و توجّه هم زمان به نقل است. او گاه از ذوق عرفانی نیز در تحلیل مباحث استفاده کرده است. در مواجهه با فرقه‌های کلامی، تلاش اصلی ایشان معطوف به عقاید اشاعره و معتزله است و کمتر به دیگر فرقه‌ها پرداخته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theological methodology of Ahmad bin Zain al-Abidin Alavi

نویسندگان [English]

  • Seyed Morteza Hosseini Kashani 1
  • Ali Alah Badashti 2
چکیده [English]

In addition to relative and causal relationship with Hakim Mirdamad, Seyyed Ahmad bin Alavi is considered one of his important students and Sheikh Baha'i. Sear Her mastery of philosophical and theological foundations on the one hand, and her fluent and eloquent writing on the other hand, have led to her ability to describe philosophical works and write independent theological works. In the meantime, her commentary on the works of Hakim Mirdamad, which was carried out on her recommendation, the authoring of the book "Lataef Ghabiyeh" and the criticism of Christian beliefs - in two different works - are of special importance. Her method in her writings is maximum use of reason and attention at the same time as quoting, and sometimes she used a mystical taste in analyzing the topics. In the face of the theological difference, his main effort is focused on the Ash'ari and Mu'tazila beliefs, and he has paid less attention to other Islamic differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ahmad bin Alavi
  • theological methodology
  • philosophical rational method
  • narrative method
  • mystical taste