اثبات امامت خاصه از طریق تواتر نصوص اسامی همه‌ی ائمه(ع)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 هیئت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

امامت امامان معصوم اهل بیت: پس از توحید و نبوت، زیربنایی‌ترین عقاید خاص امامیه است. در این پژوهش برای رد ادعای کتاب «الامامة و النص» که مدعی وجود معارض برای نصوص اسامی امامان امامیه: در منابع خود ایشان گردیده، تواتر معنوی نصوص مشتمل بر نام همه‌ی ایشان: اثبات شده است؛ تا در فرض وجود روایت‌های معارض، اعتبار آن‌ها مخدوش گردد. در این راستا نخست وحدت ارکان تواتر اصطلاحی، نزد دانشمندان فریقین تبیین شده، سپس 55 حدیث (7 مورد از اهل سنت و 48 مورد از شیعه) مشتمل بر نام همه‌ی امامان:، از 21 منبع دست اول شیعه و اهل سنت، با 90 سلسله سند آدرس‌دهی شده است. در مرحله‌ی بعد جهت تبیین تواتر در تمام طبقه‌های راویان، معیار زمانی تقریبی برای هر طبقه‌ی روائی معین شده است. در پایان نتیجه‌ی شمارش راویان هر طبقه، وجود 21 صحابی، 40 تابعی و حدود 60 راوی برای طبقات میانی تا کتاب‌های ناقل آن نصوص است. نیز در برخی طبقه‌ها اختلاف مذهبی راویان بیان شده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Proving of special Imamate from secession of plain texts of all names of Imams

چکیده [English]

After monotheism and prophecy, Imamate is the most basic beliefs of the Imamiyyah. This survey has rejected the claim of the book “Imamat and al-nas” that is claiming there is some contradiction to the names of the Imams in their own sources and has proved there is some secession of plain texts that is include all names of Imams. For this, firstly the unity of the elements of secession of plain texts has been explained for the scholarships of Shia and Sunni, then 55 hadiths (7 from Sunnis and 48 from Shiites), including the names of all Imams, from the 21 first-hand sources of Shiites and Sunnis, with 90 Sindh addresses. Next, the approximate time criterion for each narrative class is specified to explain secession of plain texts of all the narrator classes. At the end, the result is there are 21 companions, 40 functionaries, and about 60 narrators for the middle classes to the books of the narrator. There are also religious divisions in some classes ofnarrators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imamate
  • special Imamate
  • secession of plain texts
  • names of Imams