چیستی کلام سیاسی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 دانشجوی دکتری

چکیده

کلام سیاسی به­مثابه گرایشی بینارشته­ای، رویکردی تخصّصی در علم کلام است که مباحثی مرتبط با عقائد عرصه سیاست را مورد عنایت قرار می­دهد. درحالی­که موضوع کلام سیاسی، قدرت یا امر سیاسی، تلقّی شده است، در این گرایش، مجموعه­ای از روش­ها، متناسب با موضوعات، مخاطبان و غایات، بکار گرفته می­شوند. گرچه آغازین نحله­های کلامی، در گرو اختلافات سیاسی در عرصه کلام بوده است، لکن گستره­ حدّاقلی مباحث کلام سیاسی، متناسب با تحوّل موضوعات، شبهات و مسائل جدید هر عصر، توسعه یافته و به وسعت نیازها و پرسش­های فکری سیاسی نظام سیاسی تکامل یافته است. با وجود این­که علم کلام در سالیان دور، به­مثابه پشتیبان علم فقه تلقّی شده و بر ضرورت پاسخ­گویی فقه نسبت به نیازهای مکلفان تأکید کرده است، لکن تحقّق نظام اسلامی در عصر حاضر به راهبری فقیهان، حکم به ضرورت اداره نظام اسلامی بر اساس فقه شیعه داده است که طبیعتاً کلام سیاسی می­بایست مبانی کلامی تحقّق فقه حکومتی در راستای روزآمدی، پاسخ­گویی به نیازهای کلان جامعه و اداره مطلوب و کارآمدی آن بر اساس آموزه­های اصیل شیعه را تأمین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The nature of political theology

چکیده [English]

The political theology as an interdisciplinary trend is a specialized approach to theology that addresses issues related to the realm of politics. While the subject of political theology, power or political affair is considered, in this tendency, a set of methods is applied that are fitted to the subjects, audience and ends. Although the beginning of theological sects depends on political discourses in the field of theology, the minimalistic range of political speeches, consistent with the evolution of the issues, doubts and new questions of every age, has developed and expanded to the extent of the needs and questions of the political thought of the evolved political system. Despite the fact that theology  has long been regarded as a supporter of jurisprudence and emphasizes the necessity of answering jurisprudence towards the needs of responsible persons, the realization of the Islamic system in the present era has led the jurisprudents to rule the necessity of administering the Islamic system based on Shiite jurisprudence which Naturally, the political theology should provide the theological foundations of the realization of government jurisprudence in order to update and answering to the needs of the society and its proper administration and efficiency, based on the Shi'i noble teachings

کلیدواژه‌ها [English]

  • theology
  • political theology
  • politics
  • Political jurisprudence
  • government jurisprudence