روش‎شناسی کلامی برادران کفعمی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

2 دانش پژوه سطح 4، مؤسسه آموزش عالی امام صادق(ع)

چکیده

شیخ ابراهیم و شیخ احمد دو برادر از خاندان کفعمی در قرن نهم و اوایل قرن دهم هستند. گرچه شیخ ابراهیم اثر مستقل کلامی ندارد؛ اما می‏توان اندیشه‏های کلامی او را از دیگر آثارش به‏خصوص «المقام الأسنی فی شرح الأسماء الحسنی» به دست آورد. شیخ ابراهیم با بیان توقیفی بودن اسماء الهی و تبیین هماهنگی وحدت ذات الهی با کثرت صفات، به توضیح صفات الهی پرداخته است؛ توضیحاتی که با تبیین‏های عقلی مسئله قابل تطبیق است. او هم‏چنین بر مطالعه‏ی آفرینش حکیمانه‏ی خدای سبحان تاکید دارد. شیخ احمد با تألیف «معارج الأفهام إلی علم الکلام» اندیشه‏های کلامی خود را ارایه کرده است. وی در تبیین مسایل اعتقادی از اصول و قواعد منطقی و فلسفی بهره گرفته و روش استدلالی او به صورت تلفیقی و با استفاده از عقل و نقل سامان یافته است؛ به این‏صورت که مستدل‏شدن یک مسئله‏ی کلامی یا به عقل است، یا به نقل، و یا به هر دو. شیخ احمد با این الگو دلیل هر مسئله را اقامه کرده است. او در بسیاری از مسایل اختلافی میان متکلمان و فیلسوفان، هم‏رأی با متکلمان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The theological methodology of Kafami Brothers

چکیده [English]

Sheikh Ibrahim and sheikh Ahmad are two brothers of the family of Kafami in the ninth and the early tenth century. However Sheikh Ibrahim has not independent theological work, but his theological views can be understood by its another works especially “The holy place in explaining the beautiful names”. Sheikh Ibrahim explains divine attributes with explanation of conditionality of the divine names and the coherence of the oneness of God with various attributes. This statements would be adaptive with intellectual explanations. He also emphasizes on the study of the wise creation of God. Sheikh Ahmad represents theological views in “peaks of understanding to the theology”. He used rational and philosophical principles to explain matters of belief. His reasoning method is organized by both reason and revelation, in such a way that theological reasoning is either rational or transitive or both of them. Using this template, Sheikh Ahmad has said any reason of each issue. In many controversial issues between theologians and philosophers, he agrees with theologians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ibrahim Kafami
  • Ahmad Kafami
  • theological methodology
  • rational method
  • revealed method
  • compound method