تلازم هدایت الهی و عصمت انبیاء از دیدگاه علامه طباطبایی و پاسخ به اشکالات

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

چکیده

علامه طباطبایی عصمت انبیاء از معصیت را به وسیله دلیل «تلازم هدایت الهی و عصمت» اثبات می‎کند. این دلیل از ابتکارات علامه است که با استفاده از تفسیر قرآن به قرآن و قرار دادن چند دسته از آیات، عصمت انبیاء از گناه را اثبات کرده است. مسئله این است که دیدگاه ایشان در جهت اثبات عصمت به وسیله این دلیل چگونه است، و آیا اشکالات مطرح شده بر آن وارد است یا خیر؟ استدلال ایشان متشکل از سه مقدمه برگرفته از آیات قرآن است: 1. انبیاء مهتدی به هدایت الهی هستند 2. هیچ نوع ضلالتی متوجه هدایت یافتگان به هدایت الهی نیست 3. هر معصیتی ضلالت است. نتیجه: انبیاء از معصیت که ضلالت است معصوم‎‌اند. این مقاله در صدد است که با استفاده از روش تحلیل و توصیف، به تبیین این دلیل و پاسخگویی به اشکالات آن پرداخته و نشان داده است که اشکالات مطرح شده بر این دلیل، وارد نمی‎باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mutual implication of divine guidance and infallibles of the prophets from the perspective of Allamah Tabatabai and answer to the problems

چکیده [English]

Allamah Tabatabai proves the infallibility of the Prophets of the Sin on the basis of the " Mutual implication of divine guidance and infallibility". This argument  is one of the Allamah innovations which has proved it through the interpretation of Quran by the Quran. The problem is what is his view about that and weather the bugs raised for this reason accepted or not? His argument consists of three premises of the Quran’s verses: 1. The prophets are guided by divine guidance. 2. No kind of misconduct is directed at those guided by divine guidance 3. Every sin is astray. Conclusion: Prophets are innocent of sin that is misconduct. This paper tries to explain this reason and answer its bugs using the method of analysis and description, and has shown that the bugs raised for this reason are not included.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : infallibility
  • guidance
  • sin
  • Allamah Tabatabai