بررسی منابع علم امام(ع) از منظر روایات

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

استادیار

چکیده

چکیده
یکی از بحث‌های مهم امامت مساله «علم امام» است. شیعه معتقد است امام چون منصوب از جانب خداست، باید دارای علمی تام و کامل نسبت به شریعت باشد و خداوند متعال این علم را بدون آموزش و اکتساب در اختیار امام قرار می‌دهد. امامان معصوم: نیز به این مساله اشاره کرده و خود را وارثان علم پیامبر اکرم6 معرفی کرده‌اند. با بررسی این احادیث به این نتیجه می‌رسیم که ائمه اطهار: از مواردی به عنوان منابع و طریق دریافت علوم خود سخن گفته‌اند. این طرق عبارتند از: تعلیم توسط خود خداوند متعال (الهام)؛ دریافت از طریق ملائکه (تحدیث و عمود نور)؛ دریافت از طریق پیامبر اکرم6؛ دریافت از طریق فاطمه زهرا3. در این نوشتار با روش تحلیلی- تحقیقی به بررسی این روایات از حیث سند و محتوا پرداخته و بیان شده که بر طبق روایات چه علمی و از چه طریقی به امام می‌رسد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Sources of the Knowledge of Imam from Perspective of Ahadith

چکیده [English]

One of the important discussions concerning Imamah is the knowledge of Imam. Shia believes that Imam, since appointed by God, must have complete knowledge concerning religious laws, and God has given this knowledge to Imam without any instruction or acquaintance. Infallible Imams has indicated to this issue, introducing himself as heirs of the knowledge of the prophet of Islam. Exploring the Ahadith, we can conclude that the infallible Imams have introduced some things as sources and ways of receiving of their own knowledge. The ways are: receiving from God (revelation), receiving from angels (Tahdith and Amud Noor), receiving from the holy prophet and receiving from Fatemah al-Zahra.  Employing the analytical method, this paper addresses the content and narrators of these Ahadith, explaining how and which sort of knowledge is received by Imam according to Ahadith
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • revelation
  • Tahdith
  • Amud Noor
  • teachings of the prophet of God
  • Jefr
  • Jame’a
  • Moshaf of Fatemah

 

واژه‏های کلیدی: الهام، تحدیث، عمود نور، تعلیم رسول الله، جفر، جامعه، مصحف فاطمه.