روش شناسی کلامی علامه مجلسی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

موسسه کلام امام صادق علیه السلام

چکیده

محمد باقر بن محمد تقی- مشهور به علامه مجلسی- فقیه، محدث و از متکلمان بزرگ مدرسه اصفهان در قرن یازدهم هجری بود که در علوم گوناگون عقلی و نقلی صاحب نظر و دارای آثار است. علم کلام از جمله علومی است که علامه مجلسی در آن تخصص داشته و متناسب با نیازهای عصر خود به تحقیق و تألیف در مسائل آن پرداخته است و آثار متعددی در این دانش پدید آورده و به جامعه عصر خود عرضه کرده است. یافته‌‌های این پژوهش حاکی از آن است که علامه مجلسی در زمره متکلمانی است که رویکرد عقلی- نقلی دارد. ایشان به تناسب مسائل، به علوم دیگری چون منطق، فلسفه، معرفت شناسی، قرآن و حدیث، تاریخ، تفسیر و اصول فقه توجه داشته و در مباحث کلامی خود، مورد استفاده قرار داده است. از دیگر ویژگی‌های بارز در روش کلامی علامه مجلسی، نقل نظرات و دیدگاه‌های سایر فرقه‌های کلامی- بخصوص اشاعره و معتزله- و همچنین نقل دیدگاه صاحب نظران از فلاسفه، متکلمان، مفسران و مورخان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theological methodology of Allameh Majlesi

نویسنده [English]

  • Rasul Alizamani
Institute of Imam Sadiq (peace be upon him).
چکیده [English]

Muhammad Baqir bin Muhammad Taqi - known as Allameh Majlisi - was a jurist, hadith, and one of the great theologians of Isfahan School in the 11th century of Hijri, who has opinions and works in various intellectual and narrative sciences. Theology is one of the sciences in which Allameh Majlesi has specialized and has researched and authored its issues according to the needs of his age, and has created numerous works on this knowledge and presented it to the society of his age. The findings of this research indicate that Allameh Majlisi is among the theologians who have a rational-narrative approach. He paid attention to other sciences such as logic, philosophy, epistemology, Quran and hadith, history, interpretation and principles of jurisprudence and used them in his theological debates. Among the other prominent features of Allameh Majlesi's theological method is quoting the opinions and viewpoints of other theological sects - especially Ash'ari and Mu'tazila - as well as quoting the opinions of philosophers, theologians, commentators and historians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allameh Majlesi
  • Methodology
  • verbal method
  • rational-narrative method
  • Combined method