تحلیل و بررسی نسبت ادله توحید افعالی با ‌واسطه‌گری حقیقی ‌اولیای الهی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد سطوح عالی حوزه علمیه قم و مدرس گروه کلام جامعه المصطفی

2 استاد همکار دانشگاه مجازی المصطفی

چکیده

جمع بین توحید افعالی و اختیار انسان‌ها و وساطت واسطه‌های فیض در عالم هستی، دو مشکل مهم در بحث توحید افعالی محسوب می‌شود که نحوه نگاه ما به این دو مشکل مستقیما در نگرش ما به عالم هستی و حتی اعمال ما تاثیر می‌گذارد. در این میان جمع توحید افعالی با وساطت واسطه‌های فیض کمتر مورد بحث قرار گرفته و برخی از مخالفان شیعه به کلی آن را ناممکن دانسته‌اند. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به اصطیاد ادله شش گانه توحید افعالی پرداخته و روشن ساخته است که این ادله به هیچ وجه نافی وساطت حقیقی ‌اولیای الهی نیستند و ولیّ الهی در طول فاعلیت حضرت حق و به اذن او حقیقتا نقش آفرینی می‌کند؛ سپس با تحلیل معانی چهارگانه تفویض، تفویض مقبول را از اقسام مردود آن جدا کرده است. البته در این میان به اشکالات متعددی همچون اشکالات فاعلیت طولی نیز پاسخ می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing and studying the ratio of evidence of the unification of actions to the true mediation of divine saints

نویسندگان [English]

  • Sina Alavitabar 1
  • Golam abbas Nagavi 2
1 S
2 Ss
چکیده [English]

The combination of effective monotheism on the one hand and the free will of human beings and the mediation of the means of flow in the universe on the other hand, are two important problems in the issue of practical monotheism, and the way we look at these two problems and questions directly affects our attitude towards the universe and even our actions. Meanwhile, the combination of effective monotheism and the mediation of the Fayd media was less analyzed and investigated, and was considered completely impossible by some Shiite opponents. This article, using the descriptive analytical method, first explained the six proofs of verbal monotheism, and explained that this evidence in no way denies the true mediation of God’s guardians, and that the guardian truly plays a role during God’s activity and with His permission. Then, by analyzing the four meanings of delegation, separating acceptable delegation from its unacceptable types. Of course, in the meantime many problems have been answered, such as those related to the longitudinal theory of effectiveness.

کلیدواژه‌ها [English]

  • evidence of monotheistic actions
  • authorization
  • The mediation of divine guardians
  • Channel of Divine Will
  • Longitudinal efficacy