چرایی مرد بودن پیامبران و پاسخ به شبهه ناعادلانه بودن فعل خداوند

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد درس خارج حوزه علمیه قم

چکیده

دیدگاه مشهور میان عالمان اسلامی این است که عموم پیامبران الهی از مردان بوده‏اند و خداوند هیچ زنی را به پیامبری برنگزیده است. مستند این دیدگاه آیات قرآن و روایات اسلامی است. برخی با استناد به بعضی آیات و روایات برای تعدادی از زنان مقام نبوت قایل شده‎اند، ولی آنچه از آن ادله به دست می‎آید، نبوت انبائی است نه نبوت تشریعی که مقصود در باب نبوت به عنوان مسأله‏ای کلامی و اعتقادی است. بر دیدگاه مشهور، شبهه ناسازگاری با عدالت خداوند مطرح شده و با استناد به آن اساسا خاستگاه الهی داشتنن نبوت انکار شده است. در این نوشتار با بهره‏گیری از روش گزارش و تحلیل (نقل و عقل)، ادله دیدگاه مشهور بیان گردیده و با تبیین فلسفه اختصاص نبوت به مردان، به شبهه مزبور پاسخ داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Why the prophets were men and the answer to the question of the injustice of God's actions

نویسنده [English]

  • Ali Rabbani
چکیده [English]

The popular opinion among Islamic scholars is that most of God's prophets were men and God did not choose any woman to be a prophet. The proof of this point of view is the Quranic verses and Islamic traditions. Some have claimed the position of prophethood for a number of women by citing some verses and traditions, but what is obtained from those evidences is prophetic prophecy, not legislative prophecy, which is intended as a theological and religious issu. According to the famous view, the suspicion of incompatibility with God's justice has been raised and based on it, the divine origin of prophethood has been denied. In this article, by using the method of reporting and analysis (narrative and reason), the evidence of the famous point of view has been expressed and the doubt has been answered by explaining the philosophy of assigning prophecy to men.

کلیدواژه‌ها [English]

  • legislative prophecy
  • prophetic prophecy
  • men's prophethood
  • women's prophethood
  • divine origin of the prophet
  • divine justice