حقیقت پیامبری از دیدگاه عقل و نقل

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

استاد حوزه

چکیده

در دیگاه رسمی و رایج درباره نبوت، برگزیده بودن پیامبران از سوی خداوند برای دریافت پیام‎های الهی از طریق وحی و ابلاغ آنها به بشر، عنصر اساسی در حقیقت پیامبری است. در عصر جدید درباره وحی و نبوت از سوی برخی عالمان مسیحی و مسلمان تفسیرهایی ارائه شده است که خاستگاه الهی و ماوراء طبیعی نبوت انکار شده و خاستگاه پیامبری، زمینی و ناسوتی معرفی شده است. اخیرا این دیدگاه در کتابی با عنوان «مسیر پیامبری» با رویکردی جدید تقریر و تبیین گردیده و ادعا شده است که دیدگاه رسمی درباره پیامبری فاقد دلیل معتبر عقلی و نقلی است. در این نوشتار، با بهره‏گیری از تفکر و تحلیل عقلی و دلایل و شواهد نقلی، دیدگاه رسمی رایج درباره حقیقت پیامبری تأیید و تحکیم شده و نادرستی دیدگاه مقابل اثبات گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The truth of prophecy from the point of view of reason and narration

نویسنده [English]

  • Ali Rabbani Golpayegani
seminary professor
چکیده [English]

In the official and popular view of prophecy, the fact that prophets are chosen by God to receive divine messages through revelation and convey them to mankind is a fundamental element in the truth of prophethood. In the new era, some Christian and Muslim scholars have provided interpretations about revelation and prophecy, denying the divine and supernatural origin of prophecy and introducing the prophetic and earthly origin. Recently, this point of view was presented and explained in a book titled "The Path of Prophethood" with a new approach, and it has been claimed that the official point of view about prophecy lacks valid intellectual and narrative evidence. In this article, by using rational thinking and analysis and narrative evidence, the common official view about the truth of prophethood has been confirmed and consolidated, and the opposite view has been proven wrong.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The truth of prophecy
  • the path of prophecy
  • divine selection
  • human origin