بررسی استدلال به روایت «ما طلعت شمس و لا غربت» بر افضیلت ابوبکر

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح چهار

چکیده

یکی از ادله‎ افضلیت ابوبکر، حدیثی است که برخی اهل سنت با استناد به دو نفر از صحابه (ابودرداء و جابر) به پیامبر (صلی الله علیه و آله) نسبت داده ‎اند. مضمون این حدیث این است که خورشید بر کسی برتر از ابوبکر طلوع و غروب نکرده است. این حدیث با عبارت‎ها و الفاظ گوناگون در منابع روایی اهل سنت نقل شده است. در این نوشتار، با بهره ‎گیری از روش نقلی و تحلیلی، پس از نقل متون مختلف و طرق و راویان این حدیث بر اساس مبانی رجالی اهل سنت، عدم اعتبار آن اثبات شده است، و تقریرهای استدلال کنندگان به این حدیث برای اثبات افضلیت ابوبکر تبیین و نقد گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation and criticism of the reference to the narration "Ma Talaat Shams wa La Ghobart" to prove the virtues of Abu Bakr

نویسنده [English]

  • Seyed Morteza Mousavi
دانش آموخته سطح چهار
چکیده [English]

One of the proofs of Abu Bakr's superiority is a hadith that some Sunnis have attributed to the Prophet (peace and blessings of Allah be upon him) citing two of his companions (Abu Darda and Jabir). The content of the hadith is that the sun did not rise or set on anyone better than Abu Bakr. This hadith has been narrated with different expressions and words in Sunni narrative sources. In this study, by using the method of narration and analysis, after quoting different texts and the methods and narrators of this hadith based on the principles of Sunni men, its inauthenticity has been proven, and then the interpretations of those who argue about this hadith have been explained and criticized to prove the superiority and caliphate of Abu Bakr.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abu Bakr's superiority
  • Abu Bakr's caliphate
  • the narration of "Ma Talaat Shams wa La Ghobart"