روش شناسی کلامی سید بهاءالدین نیلی نجفی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح 4

چکیده

سید بهاء الدین علی بن عبدالکریم نجفی نیلی از متکلمان شیعه در قرن هشتم است. او در زمینه های مختلف علمی، از جمله اعتقادات، آثاری دارد. روش کلامی او ترکیبی از نقل وحیانی و عقل فلسفی است. آیات قرآنی نقش ویژه‌ای در مباحث کلامی ایشان دارد. وی کوشیده است، هر موضوعی را قبل از بررسی کلامی و فلسفی، با استفاده از قرآن کریم به سرانجام برساند. ایشان با برخی مبانی فلسفی و تبعات و آثار کلامی آنها آشکارا مخالفت کرده است. روی‌کرد نقّادانه و تطبیقی، و اهتمام به بررسی آراء مخالف، در اثر کلامیِ موجودِ وی مشهود است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theological methodology of Seyyed Bahauddin Nili Najafi

نویسنده [English]

  • Mohammad Hossein Najafi Kani
دانش آموخته سطح 4
چکیده [English]

Seyyed Bahauddin Ali bin Abdul Karim Najafi Nili is one of the Shia theologians in the 8th century. He has works in various scientific fields, including beliefs. His verbal method is a combination of revelation and philosophical reason. Quranic verses play a special role in his theological discussions. He has tried to finish every subject before examining theologically and philosophically by using the Holy Quran. He has openly opposed some philosophical foundations and their consequences and theological works. The critical and comparative approach and the effort to examine the opinions of the opponents are evident in his verbal work.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ali bin Abdul Karim Nili
  • Theological methodology
  • Quranic approach
  • comparative speech