تحلیل و بررسی افضلیت و خلافت ابوبکر بر اساس آیات 17 تا 21 سوره لیل

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته سطح 4

2 استاد یار

چکیده

برای اثبات افضلیت و خلافت ابوبکر به آیات و روایاتی استدلال شده که آیات 17 تا 21 سوره لیل از آن جمله است. بیشتر مفسران و متکلمان اهل سنت با تمسک به برخی روایات شأن نزول، بر این باورند که این آیات در فضیلت ابوبکر نازل شده است. دیدگاه مقابل این است که این آیات درباره شخصی بنام ابو دحداح نازل شده است. مستند این دیدگاه نیز برخی دیگر از روایات شأن نزول است. پژوهش حاضر که به شیوه تحلیلی انتقادی و به روش کتابخانه‌ای سامان یافته، نشان می‌دهد که روایات مورد استناد دیدگاه اول، علاوه بر ضعف سندی، با ظاهر آیات مربوط نیز سازگاری ندارند. در مقابل، سند روایات مستند دیدگاه دوم صحیح بوده و با مفاد آیات نیز هماهنگ است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing and investigating the excellence and caliphate of Abu Bakr based on verses 17 to 21 of Surah Leel

نویسندگان [English]

  • Hossein honarkah 1
  • abdorrahim soleimani behbahani 2
1 دانش آموخته سطح 4
2 استادیار
چکیده [English]

In order to prove the superiority and caliphate of Abu Bakr, verses and traditions have been argued, among which are verses 17 to 21 of Surah Lail. Most Sunni commentators and theologians, adhering to some traditions of the revelation, believe that these verses were revealed in virtue of Abu Bakr. The opposite view is that these verses were revealed about a person named Abu Dahadah. This point of view is also documented by some other narrations of the descent of dignity. The present research, organized in a critical analytical and library method, shows that the narrations cited in the first point of view, in addition to the weakness of the documents, are not compatible with the appearance of the related verses. On the other hand, the document of documented narrations of the second point of view is correct and is in harmony with the contents of the verses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Abu Bakr's superiority
  • Abu Bakr's caliphate
  • Surah Leel
  • Abu Dahadah