روش شناسی کلامی محمد بن حسن شیروانی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش پژوه

2 استاد حوزه

چکیده

میرزا محمد حسن شیروانی معروف به ملاّ میرزا، از عالمان برجسته و نامدار قرن یازدهم است که در علوم گوناگون صاحب نظر و اثر است. علم کلام از جمله علومی است که وی در آن تخصص داشته و متناسب با نیازهای عصر خود به تألیف و تحقیق در پیرامون مسائل آن پرداخته است. محقق شیروانی در زمره متکلمان عقل گرا محسوب می‌شود. ایشان به ‌تناسب مسائل، به علوم دیگری چون منطق، فلسفه، معرفت شناسی، قرآن و حدیث و تاریخ و تفسیر، اصول فقه، توجه داشته و در  مباحث کلامی خود، مورد استفاده قرار داده است. از دیگر ویژگی‌های بارز در روش کلامی محقق شیروانی، نقل نظرات و دیدگاههای فرق کلامی دیگر، به‌خصوص اشاعره و معتزله و همچنین نقل دیدگاه صاحب نظران از مفسران و مورخان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theological Methodology of Mohammad Ibn Hassan Shirvani

نویسندگان [English]

  • rasool alizamani 1
  • abdorrahim soleimani behbahani 2
1 دانش پژوه
2 استاد حوزه
چکیده [English]

Mirza Mohammad Hassan Shirvani, known as Mullah Mirza, is one of the prominent and famous scholars of the 11th century who is an expert in various sciences. Theology is one of the sciences in which he has specialized and has written and researched its issues in accordance with the needs of his time. Shirvani is one of the rationalist theologians. He has paid attention to other sciences such as logic, philosophy, epistemology, Quran and Hadith, history and interpretation, principles of jurisprudence, and has used them in his theological discussions. Other prominent features in the theological method of Mohaghegh Shirvani are quoting the opinions and views of other theological differences, especially the Ash'arites and Mu'tazilites, as well as quoting the views of scholars, commentators and historians.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mirza Mohammad Hassan Shirvani
  • Theological Methodology
  • Rational Method
  • Narrative Method
  • Interpretation