روش شناسی کلامی قاضی نورالله شوشتری

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش پژوه

2 استاد حوزه

چکیده

قاضی نور الله شوشتری از متکلمان برجسته قرن دهم است که متناسب با نیازهای عصر خویش به مباحث کلامی ورود پیدا کرده است. وی در علم کلام آثار مختلفی به رشته تحریر در آورده است که از میان آنها کتابهای «احقاق الحق و ازهاق الباطل»، «مصائب النواصب فی الرّد علی نواقض الروافض»، «مجالس المومنین» و «صوارم المهرقه فی نقد الصواعق المحرقه» دارای جایگاه ویژه‌ای هستند. ایشان از متکلمان عقل گرای غیر فلسفی به شمار می‌رود که به اقتضای نوع مساله کلامی، از علوم مختلف عقلی و نقلی بهره برده است. بیان دیدگاه‌ها و نظرات اندیشمندان و فرق و مذاهب مختلف، از دیگر ویژگی‌های روش کلامی وی به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theological methodology of Judge Noorullah Shoushtari

نویسندگان [English]

  • mohammad remezani 1
  • ali rabbani 2
1 دانش پژوه
2 استاد حوزه
چکیده [English]

Judge Noorullah Shoushtari is one of the leading theologians of the tenth century who has entered theological discussions in accordance with the needs of his time. He has written various works in theology, among which are the books "Ahqaq al-Haqq wa Azhaq al-Batil", "Masaib al-Nawasib fi al-Rad ala-Nawaqid al-Rawafid", "Majalis al-Mu'minin" and They are special. He is one of the non-philosophical rationalist theologians who has used various intellectual and narrative sciences according to the type of theological problem. Expressing the views and opinions of thinkers and different sects and religions is another feature of his theological method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Judge Noorullah Shoushtari
  • Theological Methodology
  • Rational Method
  • Narrative Method
  • Interpretation