روش شناسی کلامی محمد بن احمد خواجگی شیرازی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانش پژوه

چکیده

محمد بن احمد خواجگی شیرازی از عالمان برجسته‌ی علوم عقلی و نقلی در سده دهم و یازدهم هجری است. ایشان، تألیفات متعددی در علم کلام به رشته تحریر درآورده است. وی در علوم مختلف مهارت داشته و در بحث‌های کلامی از آنها بهره گرفته است. استدلال‎های کلامی وی در مباحثی که بهره‎گیری از نقل مستلزم دور است، عقلی محض، و در مباحثی که چنین نیست، عقلی- نقلی است. در تأویل و تبیین آیات و روایات اعتقادی از تفکر عقلی بهره برده است. ایشان در مباحث خود به آرای فلاسفه، متکلمان و عرفا توجه کرده و منصفانه نقد کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theological methodology of Mohammad bin Ahmad Khajagi Shirazi

نویسندگان [English]

  • naser sahranavard
  • naser alikhanpoor
داش پژوه
چکیده [English]

Muhammad ibn Ahmad Khajagi Shirazi is one of the prominent scholars of intellectual and narrative sciences in the tenth and eleventh centuries AH. He has written several works in theology. He has skills in various sciences and has used them in theological discussions. His theological arguments are purely rational in matters which require the utilization of quotations, and in matters which are not so, they are rational-narrative. He has used rational thinking in interpreting and explaining verses and hadiths. In his discussions, he has paid attention to the opinions of philosophers, theologians and mystics and has criticized them fairly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khajagi Shirazi
  • Theological Methodology
  • Rational Method
  • Narrative Method
  • Interpretation