روش شناسی کلامی غیاث الدین دشتکی شیرازی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانش پژوه

چکیده

منصور بن صدر الدین محمّد دشتکى، ملقّب به غیاث الدین، از مشاهیر و نام‎آوران علوم عقلی و نقلی در سده نهم و دهم هجری است. مباحث کلامی او مبتنی بر فلسفه مشاء بوده و با توجه به تسلط ایشان بر علوم عقلی و نقلی، از این دانش‎ها در علم کلام استفاده کرده است. استدلال‎های کلامی وی در مسایلی که بهره‎گیری از نقل مستلزم دور است عقلی، و در مسایلی که عقل توانایی درک آنها را ندارد، نقلی و در دیگر مسایل، عقلی – نقلی است. ایشان از روش عقلی برای تأویل و تبیین آیات و روایات اعتقادی، بهره فراوان برده و به آراء فلاسفه، متکلمان و عرفا توجه کرده و نقد منصفانه و عالمانه کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theological methodology of Ghiasuddin Dashtaki Shirazi

نویسندگان [English]

  • mehrdad beranvand
  • Muzaffar Abdullahi
دانش پژوه
چکیده [English]

Mansour ibn Sadr al-Din Muhammad Dashtaki, nicknamed Ghias al-Din, is one of the famous scholars of intellectual and narrative sciences in the ninth and tenth centuries AH. His theological discussions are based on Peripatetic philosophy and due to his mastery of intellectual and narrative sciences, he has used these sciences in theology. His theological arguments are rational in matters where the use of narration requires distance, and narrative in matters which the intellect is incapable of comprehending, and rational-narrative in other matters. He has used the rational method to interpret and explain verses and hadiths and has paid attention to the opinions of philosophers, theologians and mystics and has criticized fairly and wisely

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ghiasuddin Dashtaki
  • Theological methodology
  • Rational method
  • Narrative method
  • Interpretation