روش شناسی کلامی خضر رازی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانش پژوه سطح 4

چکیده

نجم الدین خضر رازی حَبلَرودی از متکلمان امامیه در قرن نهم هجری است. روش کلامی وی، ترکیبی از عقل فلسفی و نقل وحیانی است؛ هر چند در آثار کلامی او بهره گیری از ادله عقلی بر ادله نقلی غلبه دارد. وی بسیاری از صفات ثبوتیه و سلبیه خداوند را از واجب الوجود بودن خداوند استنتاج کرده است. اگر چه او در مباحث کلامی رویکرد فلسفی دارد، اما در مواردی دیدگاه فلاسفه را نقد کرده که قاعده «الواحد» و «اتحاد نفس ناطقه با عقل فعّال» از آن جمله است. ایشان در پژوهش‌های کلامی خود از علوم عقلی و نقلی (منطق، فلسفه، اصول فقه، ادبیات و تاریخ) استفاده کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theological methodology of Khezr Razi

نویسنده [English]

  • Hossein honarkah
دانش پژوه سطح 4
چکیده [English]

Najmuddin Khidr Razi Hablaroudi is one of the Imami theologians in the ninth century AH. His theological method is a combination of philosophical reason and revelation; However, in his theological works, the use of rational arguments prevails over narrative arguments. He has deduced many attributes of God from the necessity of God's existence. Although he has a philosophical approach to theological issues, he has criticized the views of philosophers in some cases, including the rule of "unity" and the "union of the rational soul with the active intellect." In his theological researches, he has used intellectual and narrative sciences (logic, philosophy, principles of jurisprudence, literature and history).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khezr Razi
  • Theological methodology
  • Rational method
  • Narrative method
  • Interpretation