روش شناسی کلامی علامه ابوالفتح کراجکی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش پژوه سطح چهار

2 استاد

چکیده

علامه ابوالفتح کراجکی (م ۴۴۹ ق) از نام‎آوران علوم عقلی و نقلی در قرن پنجم هجری، و دارای تألیفات فراوانی در این دو شاخه معرفتی است و از این دانش‎ها، در علم کلام فراوان استفاده کرده است. ایشان شاگرد بزرگانی چون شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی است و به نقش و کارکرد عقل در مباحث کلامی اهتمام ویژه‌ای دارد. هرچند استدلال‎های کلامی وی شامل عقلی محض، نقلی محض و تلفیقی است؛ لکن سهم براهین عقلی بیشتر بوده و در مباحث عقلی - نقلی به براهین عقلی توجه ویژه‎ای دارد. ایشان از تفکر عقلی برای تأویل و توجیه آیات و روایات اعتقادی بهره فراوان برده است؛ با این حال، در مسائل کلامی- به ویژه مسائلی که صبغه نقلی آن‎ها غالب است- از ادله نقلی نیز بهره شایان برده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theological methodology of Allameh Abolfath Karajki

نویسندگان [English]

  • Seyed Morteza Mousavi 1
  • Meysam Soleimani Joshaghan 2
1 دانش پژوه سطح چهار
2 استاد
چکیده [English]

Allameh Abolfath Karajki (449 AH) is one of the most famous intellectual and narrative sciences in the fifth century AH, and has many works in these two branches of knowledge and has used this knowledge in theology. He is a student of great figures such as Sheikh Mofid, Seyyed Morteza and Sheikh Tusi, and pays special attention to the role and function of reason in theological discussions. His theological arguments, however, are purely rational, purely narrative, and synthetic; However, the share of rational arguments is higher and in rational-narrative issues, special attention is paid to rational arguments. He has used rational thinking to interpret and justify verses and hadiths; However, in theological issues - especially those in which the narrative is predominant - he has also benefited from narrative arguments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allameh Karajki
  • Theological methodology
  • Rational method
  • Narrative method
  • Interpretation