اعتبارسنجی مولفه‏های نبوت زردشت از نگاه کلام اسلامی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار

2 دانشجوی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب قم

چکیده

‏زرتشت، بنا بر نقل سنّت زرتشتی در حدود سده‏های ششم یا هفتم پیش از میلاد به دربار کی گشتاسب در غرب ایران زمین رفته و ادعای پیامبری و دین‎آوری کرد؛ این ادّعا در میان دانشمندان اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و پژوهشگران این عرصه را به دو دسته تقسیم کرد؛ عده‎ای با مسلّم انگاشتن پیامبری زردشت و با استناد به آیات و روایاتی که درباره مجوس سخن گفته‎اند و انطباق آنها بر زرتشت، وی را از پیامبران صاحب کتاب معرفی کردند، و برخی دیگر نیز با تمسک به منابع اسلامی و ‌با تفکیک بین مجوس و زرتشت به‌صورت اجمالی به ‌نقد پیامبری زرتشت پرداختند. امّا آنچه در هنگام بررسی ادله دو گروه یاد شده مغفول باقی ماند، داوری و اعتبار سنجی مؤلفه‏های پیامبری زرتشت بود، کاری که در این مقاله با رجوع به منابع کلام اسلامی و برخی تحقیقات معاصرین و به شیوه توصیفی – تحلیلی، انجام شد و معلوم گشت که عناصر تشکیل دهنده نبوت زردشت، یعنی ارائه هستی شناسی مغایر با آموزه‏های نبوی، بهره بردن از علوم اکتسابی پیرامون خویش و تشریع سنّت‏های مخالف با ادیان الهی؛ و همچنین بطلان ادّعای معجزه برای وی و بطلان یکسان انگاری کتاب زرتشت با کتاب پیامبر مجوس، و تکذیب انبیای الهی از سوی زرتشت، به هنگام تطبیق بر معیارهای مطرح شده در کلام اسلامی برای نبوت، همگی گواه بر «متنبّی» بودن زرتشت می‎باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Elements of the Prophecy of Zoroaster from the Perspective of Islamic Theology

نویسندگان [English]

  • Rasool razavi 1
  • ali mosleh 2
چکیده [English]

Zoroaster, according to Zoroastrian tradition, went to the court of Kay Goshtasb in western Iran around the sixth or seventh centuries BC and made a claim of prophecy and bringing a new religion; this claim was examined among Islamic scholars and divided the researchers in this field into two groups. Some, with a definite belief, in the prophethood of Zoroaster and reference to the verses and narrations that have spoken about Majus, applying them to Zoroaster, introduced him as one of the prophets with a divine book. Others, relying on Islamic sources and separating Majus and Zoroaster, in a general way raised doubts about the prophethood of Zoroaster. However, what was overlooked when examining the arguments of the two groups was the judgment and evaluation of the prophetic elements of Zoroaster, which was done in this article by referring to the sources of Islamic theology and some contemporary research in a descriptive-analytical manner. And it became clear that the constituent elements of the claim of prophecy of Zoroaster, that is, presenting an ontology contrary to the prophetic teachings, using the acquired knowledge around him, and legislating traditions contrary to the divine religions; also, the invalidity of the claim of a miracle for him and the invalidity of the identification of the book of Zoroaster with the book of the Prophet of the Majus, and the denial of the divine prophets by Zoroaster, when applying the criteria set out in Islamic theology for prophecy, all testify that Zoroaster falsely claimed to be a prophet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Zoroaster
  • Prophethood
  • False Prophet (Mutnabbi)
  • Majus
  • Islamic Theology
  • Criteria of Prophecy