نقد و بررسی مبانی معرفت‎شناختی محمد ارکون درباره زبان قرآن

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه صنعتی سهند تبریز

2 استادیار گروه دروس عمومی و معارف دانشگاه بناب

3 دانش آموخته دکتری معارف اسلامی پردیس فارابی دانشگاه تهران و سطح 3 حوزه علمیه

چکیده

محمد ارکون از پیشتازان نواندیشی معاصر در دنیای اسلام است که روشهای سنتی در پژوهش‌های اسلامی و قرآنی را برنمی‌تابد و خواستار تحول بنیادین در این زمینه است. بنابر آرای معرفتشناختی وی، اولاً اندیشه و دانش، محصول زبان به عنوان یک کنش اجتماعی محسوس است؛ ثانیاً دوگانه‌های مطرح شده در عقل اسلامی، مثل ایمان و کفر، تقدسی ندارند؛ ثالثاً باید به سوی نااندیشده‌های عقل اسلامی مثل نقش خیال و اسطوره در متن، حرکت کرد. از سوی دیگر، بنابر آرای قرآن‌شناختی او، اولاً زبان قرآن، اسطوره‌ای است؛ و ثانیاً بخشی از متن قرآن کنونی، دوگانه انگارانه، ایدئولوژیکی و تفسیری است. نوشتار حاضر، این مبانی را به نقد کشیده شده و نادرستی آنها را عیان کرده است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Epistemological Foundations of Mohammad Arkoun on the Language of the Qur'an

نویسندگان [English]

  • mohammad shokri 1
  • mhammad درگاه زاده 2
  • safar nasirian 3
1 Assistant Professor, Technology University of Tabriz, Tabriz, Iran
2 استادیار گروه دروس عمومی و معارف دانشگاه بناب
چکیده [English]

Mohammad Arkoun is one of the pioneers of contemporary Islamic modernism in the Islamic world who does not accept traditional methods in Islamic and Quranic research and calls for a fundamental change in this field. According to his epistemological views, first of all, thought and knowledge which is the product of language are tangible as social action; secondly, the dualities raised in Islamic reason, such as faith and disbelief, are not sacred; third, we must move towards the unconsidered aspects of the Islamic intellect, such as the role of imagination and myth in the text. On the other hand, according to his views on Quranic studies, first of all, the language of the Qur'an is mythical; secondly, part of the text of the current Qur'an is ambiguous, ideological and interpretive. The present article has criticized these principles and exposed their inaccuracies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Arkoun
  • language of Quran
  • imagination
  • myth
  • ideology