روش شناسی علامه بیاضی در علم کلام

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار

2 موسسه آموزش عالی امام صادق (ع)

چکیده

زین الدین بیاضی از عالمان برجسته شیعه در قرن نهم هجری است. وی با استفاده از علومی که در آنها از اساتید فن محسوب می‌شد، توانست در علم کلام آثار ارزشمندی تدوین کند. او برای عقل جایگاه ویژه‌ای قائل است، و به صورت گسترده از استدلال‌های عقلی بهره می‌برد. گرچه از ادله سمعی نیز غافل نبوده و در جای خود از این طریق معرفت‌زا نیز استفاده می‌کند. همین رویکرد و روش باعث پدید آمدن آثار کلامی ناب از ایشان با رنگ و بوی عقل و در عین حال برخوردار از میراث منقول شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allameh Bayazi's methodology in theology

نویسندگان [English]

 • abdorrahem soleymani 1
 • hadi soleyman mafi 2
1 استادیار
2 دانش آموخته سطح 4
چکیده [English]

Zayn al-Din Bayazi is one of the prominent Shiite scholars in the ninth century AH. Using the sciences in which he was considered a professor, he was able to compile valuable works in theology. He hold a special place on reason, and makes extensive use of rational reasoning. However, he is not unaware of the authority of revelation and uses this method of knowledge in its place. The same approach and method caused the emergence of pure theological works from him with the color and smell of reason and at the same time having the authority of revelation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Zayn al-Din Bayazi
 • methodology
 • theological method
 • Rationalism
 • traditional method
 • esoteric commentary
 1. قرآن الکریم.
 2. ابن اثیر، مبارک بن محمد، 1367ه ش، النهایة فی غریب الحدیث والأثر، قم، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان‏.
 3. ابن شهر آشوب مازندرانى، محمد بن على، 1379ه ق، مناقب آل ابی طالب، قم، نشر علامه.
 4. افندی، عبدالله بن عیسی بیگ، 1431ه ق، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، بیروت، موسسه التاریخ العربی.
 5. آقا بزرگ تهرانی، محمد محسن، 1403ه ق، الذریعة الی تصانیف الشیعه، قم، اسماعیلیان.
 6. امین، سید محسن، 1385ه ق،  اعیان الشیعه، بیروت، دارالتعارف.
 7. سبحانی، شیخ جعفر، 1418، ه ق، موسوعه الطبقات الفقهاء، قم، موسسه امام صادق7.
 8. سبحانی، شیخ جعفر، 1424ه ق، معجم طبقات المتکلمین، قم، موسسه امام صادق7.
 9. شهید اول- علامه بیاضى‏، 1422 ه ق، أربع رسائل کلامیة، قم، دفتر تبلیغات اسلامى‏.
 10. شیخ حر عاملى، محمد بن حسن‏، امل الآمل، بغداد، مکتبه الاندلس.
 11. مجلسى، محمدباقر‏، 1403ه ق، بحار الأنوار الجامعة لدررأخبار الأئمة الأطهار، بیروت، دار إحیاء التراث العربی‏.
 12. مدرس تبریزی، محمد علی، 1369ه ش، ریحانه الادب، تهران، انتشارات خیام.
 13. نباطى بیاضى‏، زین الدین، على بن یونس، 1384 ه ش، الصراط المستقیم الی مستحقی التقدیم‏، بی‎جا، المکتبة المرتضویة.
 14. نباطى بیاضى، زین الدین، على بن یونس‏، 1422ه ق، رساله الیونسیه، قم، دفتر تبلیغات اسلامی.
 15. نباطى بیاضى، زین الدین، على بن یونس‏،1428 ه ق، عصرة المنجود، قم، موسسه امام صادق7.