بررسی و نقد دیدگاه ویلیام راو در مسئله شر

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استادیار

چکیده

فیلسوف دین معاصر، ویلیام لئونارد راو، با تلفیق سه قرائت ممکن از شرور قرینه‌ای، سال‌ها کوشید تا روایت تازه‌ای از مسئله‌ی قرینه‌ای شر ارائه دهد. ادعای او این است که شرور گزاف بسیاری، در جهان رخ می‌دهند که اگر خدای ادیان ابراهیمی وجود می‌داشت می‌توانست از آن جلوگیری کند. راو در استدلال الحادی خود شرور بی‌وجه را قرینه‌ای برای نامحتمل بودن وجود خدای ادیان ابراهیمی قرار می‌دهد. راو پس از مواجهه با منتقدانی چون ریشنباخ، ویکسترا و پلنتینگا، به بازسازی استدلال قرینه‌ای خود برمبنای شر بی‌وجه پرداخت و سعی کرد با بکارگیری قضیه احتمالات بیز، مدعای خود را ثابت کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The examination and critique of William Raw's view on the problem of evil

نویسندگان [English]

  • Tayyaba Delshadi 1
  • Seyed Mohammad Reza Mousavi Faraz 2
1 دانشجو
2 استادیار
چکیده [English]

The philosopher of contemporary religion, William Leonard Raw, by combination of three possible readings of evidential evil try for years to provide a new account of evidential problem of evil. He claims that there are so many evil things going on in the world that God of the Abrahamic religions could have prevented them. In his atheistic argument, he uses the senseless evil as the evidence to the impossibility of the existence of the God of the Abrahamic religions. After confronting critics such as Rischenbach, Vixtera, and Plantinga, Raw reconstructed his evidential argument based on senseless evil and tried to prove his claim by using the Bayesian probability theorem. The present article, with a descriptive-analytical approach, first provides an accurate and documented description of Raw's views and then examines and critiques his views. Critically, examining the defenses and theodicy of Muslim and Christian philosophers, it has been shown that Rao's attempt to convey the seemingly senseless existence of evil as a reasonable belief in the existence of senseless evil is incorrect and incomplete.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • The problem of evil
  • evidential problem of evil
  • senseless evil
  • William Leonard Raw
1. قرآن، ترجمه عبدالحمید آیتی.
2. آگوستین، (1387)، اعترافات، ترجمه سایه میثمی، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردی.
3. ابن‌سینا، حسین‌بن‌عبدالله، (1404ق)، الشفا، الهیات، قم، کتابخانه عمومی آیت‌الله‌العظمی مرعشی.
4. اسپینوزا، باروخ، (1364)، اخلاق، ترجمه محسن جهانگیری، تهران، مرکز نشر دانشگاهی.
5. پترسون، مایکل، و جمعی دیگر، (1376)، عقل و اعتقاد دینی، ترجمه احمد نراقی و ابراهیم سلطانی، چاپ اوّل، تهران، طرح نو.
6. حلی، حسن‌بن‌یوسف، (1382)، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد، قسم الالهیات، مع تعلیق آیت الله سبحانی، قم، مؤسسه امام صادق7.
7. دگروت، اسکرویش، (1385)، احتمال و آمار، ترجمه دکتر عین‌الله پاشا، تهران، خوارزمی.
8. سعیدی مهر، محمد، (1376)، مسئله شر، انتشارات معارف.
9. صدرالدین شیرازی، محمد‌بن‌ابراهیم، (1981م)، الحکمه المتعالیه فی‌‌الاسفارالعقلیه الاربعه، چاپ سوم، بیروت، دار احیاء التراث.
10. طباطبایی، سید محمدحسین، (1417ق)، المیزان فى تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‌ى مدرسین حوزه علمیه قم.
11. ------------------------، (1362)، نهایة الحکمة، قم، دفتر انتشارات اسلامى جامعه‌ى مدرسین حوزه علمیه قم.
12. فارابی، محمد بن محمد، (1390)، تعلیقات، ترجمه‌ی فتحعلی اکبری، آبادان، پرسش.
13. قدردان قراملکی، محمدحسن، (1380)، خدا و مسأله شر، قم، بوستان کتاب قم.
14. کاپلستون، فردریک چارلز، (1362)، تاریخ فلسفه، ترجمه سید جلال‌الدین مجتبوی، تهران، سروش.
15. کلینى، محمد‌بن‌یعقوب‏، (1429ق)، کافی، قم، دار‌الحدیث‏.
16. مطهری، مرتضی، (1380)، مجموعه آثار، چاپ ششم، تهران، صدرا.
17. -----------------، (1381)، عدل الهی، تهران، صدرا.
18. نیچه، فریدریش ویلهلم، (1352)، دجال، ترجمه عبدالعلی دستغیب، تهران، انتشارات آگاه.
19. هیک، جان، (1376)، فلسفه دین، ترجمه‌ی بهزاد سالکی، تهران، انتشارات بین‌المللی المهدی..
20. وابرتون، نایجل، (1383)، الفبای فلسفه، ترجمه مسعود علیا، تهران، ققنوس. 
منابع لاتین
21. Alston, William P. (1996). The Inductive Argument from Evil and the Human Cognitive Condition. in The Evidential Argument From Evil. edited by Daniel Howard-Snyder. Bloomington, IN: Indiana University Press. pp 97-125.
22. Feinberg, John S. (2004). Many Faces of Evil: Theological Systems and the Problems of Evil. Revised and Expanded Edition. Wheaton, IL: Crossway Books.
23. Hick, John. (2006). The Problem of Evil. In Encyclopedia of Philosophy. vol 3. edited by Donald M. Borchert. Detroit: Thomson Gale.
24. Hickson, Michael W. (2013). A Brief History of Problems of Evil. In The Blackwell Companion to The Problem of Evil. edited by Justin P. McBrayer and Daniel Howard-Snyder. Malden, MA: Wiley-Blackwell.
25. Hume, David, (2007), Dialogues concerning Natural Religion. NewYork: Cambridge University Press.Journal for Philosophy of Religion. Vol 65. No 2. pp 93-103.
26. kant, Immanuel, (1972), Graunwork of Metaphysic of Morals. tr, paton H.J. PP, 550123, In: The moral law, London, Hutchinson university libarary.
27. Peterson, Michael L, (1998), God and Evil: An Introduction to the Issues. Boulder, Co: Westview Press.
28. Plantinga, Alvin, (1974), God, freedom, and evil. New York: Harper & Row.
29.---------------------, (1979), The Probabilistic Argument from Evil. In Philosophical Studies: An International Journal for Philosophy in the Analytic Tradition, Vol. 35, No. 1. pp 1-53.
300.---------------------, (1998), Degenerate Evidence and Rowe's New Evidential Argument from Evil. in Noûs. Vol 32. No 4. pp 531-544.
31. Reichenbach, Bruce R. (1980). The Inductive Argument from Evil. in American Philosophical Quarterly. Vol 17. No 3. pp 221-227.
32. Rowe, William. (1969). God and other Minds. Noûs, Vol. 3, No. 3 (Sep., 1969), pp. 259-284.
33.--------------------, (1979), The Problem of Evil and Some Varieties of Atheism. American Philosophical Quarterly. Vol 16. No 4. pp 335-341.
34.-------------------, (1988), Evil and Theodicy. in Philosophical Topics. Vol 16. No 2. pp 119-132.
35.-------------------, (1991), Ruminations about Evil. in Philosophical Perspectives. Vol 5. Philosophy of Religion. pp 69-88.
36.------------------, (1996), The Evidential Argument from Evil: A Second Look. in The Evidential Argument From Evil. edited by Daniel Howard-Snyder. Bloomington, IN: Indiana University Press. pp 262-285.
37. Trakakis, Nick. (2007). The God Beyond Belief: In Defence of William Rowe’s Evidential Argument from Evil. Dordrcht: Springer.
38.---------------, (2008), The logical problem of evil, pp240-244.in:READINGS IN philosophy of religion, Eshleman.A, Blackwell.
39. Wykstra, Stephen. (1996). Rowe's Noseeum Arguments from Evil. in The Evidential Argument From Evil. edited by Daniel Howard-Snyder. Bloomington, IN: Indiana University Press. pp 126-150.