کارکردهای وحی در تکامل اخلاقی انسان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه قم

2 مؤسسه آموزش عالی امام صادق(ع)

چکیده

این مقاله درصدد بیان کارکرد‎های وحی و نقش محتوای وحیانی دین در تکامل اخلاقی انسان است. این نقش گاهی در قالب معرفت شناسانه و گاهی در قالب روان شناسانه نمایان می‌شود، و گاهی نیز به صورت غیر مستقیم و در قالب معرفی الگوهای عملی و انسان‎های تربیت یافته در سایه وحی در تکامل اخلاقی انسان مؤثر است. وحی یکی از منابع اصلی در معرفت دهی به انسان در زمینه ارزش‎های اخلاقی و ضد ارزش‎ها و شناساندن عوامل و زمینه‌های رشد اخلاقی و موانع سقوط اخلاقی است. تعالیم وحیانی همچنین زمینه بهره برداری بهتر از قوای انسان در راستای اخلاقی زیستن را برای انسان‎ها فراهم می‌کند. پشتوانه عمل به فرامین اخلاقی از دیگر کارکردهای وحی است که در قالب ایمان و اعتقادات ایجاد می‎شود. یک نظام جامع اخلاقی بدون ارائه الگوی عملی، نظامی ناقص و کم أثر خواهد بود. وحی در این زمینه نیز به تکامل اخلاقی انسان کمک می‎کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The functions of revelation in the human moral evolution

نویسندگان [English]

 • ali BEDASHTI 1
 • Mustafa Zarei 2
1 عضو هیئت علمی دانشگاه قم
چکیده [English]

This article seeks to express the functions of revelation and the role of the divine content of religion in human moral evolution. This role sometimes appears in the form of epistemology and sometimes in the form of psychology, and sometimes indirectly in the form of introducing practical patterns and trained human beings in the shadow of revelation, influencing human moral evolution. Revelation is one of the main sources of human knowledge in the field of moral values ​​and anti-values ​​and in identifying the factors and areas of moral development and the obstacles to moral decline. Revelation teaches us to make better use of human power to live ethically. Supporting the practice of moral commandments is another function of revelation that is created in the form of faith and belief. Without a practical paradigm, a comprehensive moral system would be incomplete and ineffective, and revelation would also contribute to human moral development.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Revelation
 • Ethical Evolution
 • Epistemological Function
 • Integumentary Function
 1. قرآن کریم.
 2. الفراهیدی، خلیل بن احمد،1426ق، العین، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
 3. مصطفوی، حسن، 1385ش، ‌التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، مرکز نشر آثار علامه مصطفوی.
 4. طباطبائی، محمد حسین، بی‎تا، نهایة الحکمة، قم، موسسه نشر اسلامی (وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم).
 5. ----------------،1390ق، ‌المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسه الاعلمی للمطبوعات.
 6. عالمی، سید محمد،1389ش، بررسی دیدگاه‌ها در مناسبات دین و اخلاق، قم، موسسه بوستان کتاب.
 7. مصباح یزدی، محمد تقی،1390ش، انسان سازی در قرآن، تهیه و تنظیم: محمود فتحعلی، قم، انتشارت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;.
 8. -----------------،1384ش، نقد و بررسی مکاتب اخلاقی، تحقیق و نگارش: احمد حسین شریفی، قم، انتشارت موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی;.
 9. مطهری، مرتضی، 1368ش، مجموعه آثار شهید مرتضی مطهری، تهران، انتشارات صدرا.

10. سبحانی، جعفر، 1412ق، الالیهات، قم، موسسه امام صادق‎A.

11. -----------، 1421ق، مفاهیم القرآن، قم، موسسه امام صادق‎A.

12. طوسی، محمد بن الحسن، 1414ق، الأمالی، قم، دار الثقافه.

13.-----------------، 1407ق، تهذیب الأحکام، تحقیق:‌حسن الموسوی خرسان، تهران، دار الکتب الاسلامیه.

14.کلینی، محمد بن یعقوب، 1407ق، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیه.

15.عبد الباقی، محمد فؤاد، 1384ش، المعجم المفرس لالفاظ القرآن الکریم، قم، انتشارات اسلامی.

16. مجلسی، محمد باقر، 1403ق، بحار الانوار الجامعة لدرر اخبار الائمة الاطهار، بیروت، دار احیاء التراث العربی.

نجارزادگان، فتح الله، 1386ش، رهیافتی بر اخلاق و تربیت اسلامی، قم، دفتر نشر معارف.