روش شناسی کلامی محقق اردبیلی

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مقدس اردبیلی، از علمای به نام شیعه است که علاوه بر مقام شامخ علمی، در زهد و ورع و تقوی ضرب المثل است. ایشان، در کنار مباحث و تحقیقات فقهی، به مباحث اعتقادی نیز اهتمام داشته و کتاب «الحاشیه علی الهیات الشرح الجدید للتجرید» مهم‌ترین اثر کلامی او است. وی در مباحث کلامی روش عقلی- نقلی داشته و بسیاری از مباحث را با براهین عقلی اثبات کرده و در ناسازگاری بین عقل و نقل، از روش تأویل استفاده می‌کند، و در عین حال در جاهای مختلف از روایات بهره می‌گیرد. او در پژوهش های کلامی خود از علوم مختلف و مرتبط استفاده کرده و در مواجهه با آراء دیگران جانب انصاف را فرو نمی‌گذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theological Methodology of Mohaghegh Ardabili

چکیده [English]

saint Ardebili is one of the Shiite scholars in addition to his piety. Alongside legal discussions and research, he has also devoted his work to the doctrines of faith, and his book "Interpretation on the new sharh Altajrid" is his most important theological work. He has used rational-narrative method in theological discourse and has substantiated many of the discussions with rational arguments and uses the method of interpretation in the incompatibility between reason and narration, while at the same time using various narratives. He uses various related sciences in his theological research and does not favor fairness in the face of the opinions of others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • saint Ardebili
  • Methodology
  • Theological Method
  • Intellectual Sciences
  • Transactional Sciences