مظهریت اهل بیت(ع) برای رحمت عام و خاص الهی در احادیث امان

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در احادیث امان، اهل بیت: مظهر رحمت عام و خاص الهی هستند. رحمت عام شامل خلقت عالم و هدایت آنها است، و رحمت خاص شامل هدایت تشریعی و مصونیت از عذاب و هلاکت دنیوی و اخروی است. اهل بیت: نیز دو گونه امان دارند: یکی امان عام که مظهر رحمت عام الهی و سبب مصون ماندن موجودات از عدم و ضلالت می‌گردد، و دیگری امان خاص که مظهر رحمت خاص الهی و سبب مصون ماندن انسان از ضلالت و گمراهی در وصول به شریعت و امان آنها از عذاب دنیوی و اخروی (شفاعت) است. امان از عدم یعنی اهل بیت: مجرای فیض الهی هستند و به یمن وجود آنها است که کل هستی از خداوند تبارک و تعالی هستی گرفته و می‌گیرد، و امان از ضلالت یعنی هدایت الهی از طریق آنها در عالم ساری و جاری است و کسانی که ولایت آنها را بپذیرند در طریق هدایت الهی و صراط مستقیم خداوند قرار می‌گیرند. امان بودن اهل بیت: از عذاب نیز به دو صورت مجسم شده است؛ یکی اینکه به یمن وجود آنها عذاب دنیوی از امت رفع و دفع شده، و صورت دیگر اینکه به سبب شفاعت اهل بیت: در آخرت از عذاب اخروی مصونیت می‌یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Manifestation of Ahlul-Bayt (AS) for Divine Mercy in the Traditions of Aman

چکیده [English]

In the traditions of Amman, the Ahl al-Bayt are the manifestation of divine mercy. General mercy includes the creation and guidance of the universe, and special mercy includes anatomical guidance and immunity from worldly retribution. The Ahl al-Bayt also has two types of safeguards: One which safeguards the divine mercy and preserves the creatures from impurity, and the other specifies the safest embodiment of the divine mercy and safeguards the human from damnation and misguidance. Being the channel of divine grace is the meaning of safeguard from damnation, and by their Exalted Being, the whole being derives and receives from God. Safeguard from misguidance means the world get divine guidance by them and those who accept their guardianship can receive the divine guidance and direct guidance of God. The immunity from retribution could be considered in two forms, one being that they have abolished the worldly torment of the community, and the other being immune from the Hereafter because of the intercession of the Prophet (peace be upon him) in the Hereafter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aman traditions
  • The Manifestation of Ahlul-Bayt
  • general and special mercy
  • general and special guidance