کلیدواژه‌ها = فقد رابطه بین دو قضیه
بخت و اتفاق

دوره 21، شماره 81، خرداد 1391، صفحه 5-13

جعفر سبحانی