کلیدواژه‌ها = پدیدارشناسی کلاسیک
تبیین و نقد پدیدارشناسی‌دین

دوره 23، شماره 90، تیر 1393، صفحه 127-142

حسن پناهی آزاد؛ سعید علیزمانی