نویسنده = محمد رضا صفایی تخته فولادی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سازگاری ساختار تنخ در گذر زمان

دوره 29، شماره 113، بهار 1399، صفحه 77-100

محمد رضا صفایی تخته فولادی؛ مطهره ذوالفقاری