نقد و بررسی الحاد تکاملی داوکینز با تاکید بر آراء شهید مطهری

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه معارف اسلامی

چکیده

الحاد جدید  که در دهه‌های اخیر از سوی ملحدان در جهان غرب مطرح گردیده است را می‌توان متکی بر دو عنصر علم‌گرایی  و طبیعت‌گرایی  تلقی نمود. ریچارد داوکینز، زیست شناس فرگشتی و از سردمداران جریان الحاد نو با تاکید بر دو عنصر پیش‌گفته و با استفاده از نظریه تکامل یا فرگشت  به نقد دین و دین‌گرایی پرداخته است. از سویی دیگر استاد مطهری ره از جمله متفکران اسلامی بوده که به مقوله رابطه علم و دین پرداخته و ضمن بیان سازواری رابطه میان علم و دین، از منتقدان جدی رویکرد الحادی نسبت به نظریه تکامل می‌باشد. مواجهه استاد مطهری با الحاد، اگرچه در بدو امر مواجهه با الحاد قدیم  را متبادر می‌نماید؛ لکن ردپایی از الحاد جدید در این مواجهه وجود دارد که می‌توان ضمن اصطیاد، در نقد الحاد جدید بهره جست. در این نوشتار به لحاظ گردآوری از روش کتابخانه‌ای – اسنادی و به لحاظ مقام داوری از روش تحلیلی (عقلی) سود جسته‌ایم. یافته پژوهش نشان می‌دهد که انگاره‌های الحادی داوکینز از حیث اشکالات معرفت شناختی، الهیاتی و دین‌شناختی به شدت آسیب پذیر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism of Dawkins' evolutionary atheism with emphasis on the opinions of Shahid Motahari

نویسنده [English]

  • Amrollah gholizadeh
University of Islamic Sciences
چکیده [English]

New Atheism, which has been proposed by atheists in the Western world in recent decades, can be considered as relying on two elements of Scientism and Naturalism. Richard Dawkins, an evolutionary biologist and one of the leaders of the new atheism, has criticized religion and religiosity by emphasizing the aforementioned two elements and using the theory of evolution. On the other hand, Professor Motahari is one of the Islamic thinkers who has addressed the issue of the relationship between science and religion, and while expressing the harmony of the relationship between science and religion, he is a serious critic of the atheistic approach to the theory of evolution. Professor Motahari Rah's confrontation with atheism, although he initially confronts Old Atheism; However, there is a trace of new atheism in this encounter, which can be used in the criticism of new atheism. In this article, in terms of compilation, we have benefited from the library-document method, and in terms of judgment, we have benefited from the analytical (rational) method. The findings of the research show that Dawkins' atheistic ideas are highly vulnerable in terms of epistemological, theological and theological problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professor Motahari
  • atheism
  • new atheism
  • evolutionary atheism
  • Richard Dawkins