بررسی و نقد حدیث «ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل الجنة»

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانش پژوه

2 عضو هیئت علمی دانشگاه قم

چکیده

عالمان اهل سنت برای اثبات اعتقاد خود در مورد افضلیت ابوبکر و عمر بر دیگر صحابه پیامبر اکرم$ به روایاتی استدلال کرده‎اند که یکی از آنها حدیث «ابوبکر و عمر سیدا کهول اهل الجنة» است. در نوشتار حاضر با مفروض گرفتن صحت سند، اثبات کرده‎ایم که این حدیث به دلیل تفرّد نقل اهل سنت، ناسازگاری با روایات جوان بودن اهل بهشت، تعارض با روایت «الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنة و تعارض با ادله افضلیت امیرالمومنین علی%، قابل پذیرش نیست.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review and Criticism of the Hadith "Abu Bakr and Umar Seyda Kohul Ahl al-Jannah"

نویسندگان [English]

  • naser sahranavard 1
  • ali allahbedashti 2
1 داش پژوه
چکیده [English]

To prove their belief about the superiority of Abu Bakr and Omar over other companions of the Holy Prophet (PBUH), Sunni scholars have argued with traditions, one of which is the hadith of Abu Bakr and Omar Sayyida Kahul Ahl al-Jannah. In this article, assuming the authenticity of the hadith, it has been proven that the content of the said hadith is not acceptable for these reasons: 1. The uniqueness of Sunnis in narrating this hadith, 2. The incompatibility of this hadith with the traditions that consider the people of Paradise to be young. 3. Conflict with the narration of "Al-Hasan and Al-Hussein Sayyida Shabab Ahl al-Jannah", 4. Conflict with the evidence of the superiority of Amir al-Mu'minin Ali (peace be upon him).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sayyida Kahol Ahl al-Jannah
  • Sayyida Shabab Ahl al-Jannah
  • Afzalit
  • People of Paradise
  • Abu Bakr