گیتی از هیچ، آری یا هرگز؟! (بررسی انتقادی از هیچ‎برآیی جهان در نگاه کراوس)

نوع مقاله : مقاله علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه منطق فهم دین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

چکیده

از مسائل حایز اهمیت در کیهان‌شناسی مدرن که مورد توجه دانشمندان، فیلسوفان و عالمان دینی است چرایی و چگونگی پدیدآیی جهان ما است. شماری از فیزیکدانان کوشیده‌اند تا پیدایش جهان را از هیچ و بهطور تصادفی، یعنی بدون وابستگی به آفرینشگری الهی توضیح دهند. لارنس کراوس کوشیده است تا این راه را براساس کیهانشناسی کوانتومی بپیماید و با تبیین تصادفی قوانین طبیعت بر اساس نگره چندجهانی پروژه یاد شده را تکمیل و خداباوری را غیرعلمی و گرفتار تیغ اوکام معرفی کند. مقاله پیش رو بر آن است تا دیدگاه یاد شده را به روش کتابخانه‌ای - توصیفی معرفی کرده، سپس به روش عقلی - تحلیلی مورد سنجش قرار دهد. ماحصل تحقیق این است که بیان یاد شده از نارسایی‌های علمی و منطقی گستردهای رنجور بوده و گرفتار خودابتلایی به «تیغ اوکام» است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A universe from nothing; yes, or never?! (A critical study of universe from nothing in the view of Krauss)

نویسنده [English]

  • Hamidreza Shakerin
Assistant professor of “Research Center for Islamic Thought and Culture”, faculty of logic of understanding religion.
چکیده [English]

A noteworthy problem in modern cosmology, wich is noted by scientists, philosophers and religious scholars is the question of why and how did our universe come to being. Some physicians try to explain it from nothing by chance, withought need of Divine creation. Lawrence M. Krauss has tried to do this on the basis of quantom cosmology and completes the answer by explaining the laws of nature through chance and multiverse theory. Concequently he thinks that Divinly explanation of the world is somehow contradictory with simplicity principle. The present issue is to study the mentioned explanation with biblical-descriptive method and evaluate it by rational analythical one. The result is that it is affected by several scientific and logical deficiencies, as well as being objected by Ockham,s razor.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lawrence M. Krauss
  • universe from nothing
  • quantom cosmology